Det er nok svært helt at forstå. At forstå hvad der kan drive én så langt ud. Helt der ud hvor man svæver imellem to verdener. Den verden de fleste befinder sig i og som er præget af latter, kærlighed og en dagsorden. Og så den verden, hvor stilheden…intetheden…og det følelseskolde fylder alt. Den verden hvor sekund-viseren tikker langsommere end...